Med tilhold på sentrale østlandet
er firmaet lett å nå fra store deler av landet.

Mottar alt innen
fugler - pattedyr - gevir - hornmonteringer.

For mere info se under de forskjellige sidene.